Monday, January 7, 2013

Nota ICTpembelajaran Courseware
Nota Tingkatan 4: [CD1] [CD2] [CD3] [CD4] [CD5] [CD6]
Nota Tingkatan 5: [CD1] [CD2] [CD3] [CD4] [CD5] [CD6]
P & P ICT Tingkatan 4
Pembelajaran Area1: Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dan Masyarakat
Pengenalan kepada ICT
Komputer Etika dan Isu Undang-Undang
Keselamatan Komputer
Pembangunan Semasa dan Masa Depan
Pembelajaran Area2: Sistem Komputer
sistem Konsep
perkakasan
perisian
pemasangan
Pembelajaran Area3: Rangkaian Komputer Dan Komunikasi
Rangkaian Komputer dan Komunikasi
perkakasan Keperluan
Keperluan Perisian
Kemudahan Rangkaian Menetapkan
Pembangunan Semasa dan Masa Depan
P & P Borang ICT 5
Pembelajaran Area4: Multimedia
Konsep multimedia
Perkakasan dan Perisian
Pembangunan Multimedia
Pembangunan Semasa dan Masa Depan
Pembelajaran Area5: Pengaturcaraan
Programming Konsep Asas
program Pembangunan
Pembangunan Semasa dan Masa Depan
Pembelajaran Area6: Sistem Maklumat
Konsep Sistem Maklumat
perisian
Pembangunan Pangkalan Data
Pembangunan Semasa dan Masa Depan

No comments:

Post a Comment