Monday, January 7, 2013

Peranan ICT Dalam Kehidupan.


Setiap orang dilahirkan tidak sama. Tuhan Pencipta manusia menganugerahkan akal dan nafsu bertujuan menuntun manusia memilih jalan hidup yang diredhaiNya. Dengan akal manusia mampu berfikir, melakukan muhasabah diri (self assessment) , berkreativiti dan mencipta kecemerlangan untuk diri, masyarakat dan negara . Namun realiti dalam kehidupan berapa ramai orang yang benar-benar mampu menggunakan mindafikirnya secara maksima untuk membina sahsiah diri seiring dengan pembangunan pesat teknologi ICT masa kini. Tamaddun dan peradaban manusia dalam alaf ini turut berobah akibat pengaruh kemajuan pesat dunia siber. Dunia seolah-olah menjadi sebuah perkampungan kecil sehingga setiap peristiwa yang berlaku tidak sampai sesaat sudah diketahui umum. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, ICT banyak membantu meningkatkan ilmu dan kecekapan guru serta pelajar mendapatkan maklumat terkini dalam bidang yang mereka terokai. Proses P&P bertambah menarik,menyeronokan dan yang paling penting membangkitkan minat pelajar secara mendalam. Produk atau hasil daripada penggunaan ICT dibuktikan dengan hasil kerja pelajar, seperti kerja kursus,projek, kajian tempatan, kemahiran menggunakan internet untuk mencari,mengumpul dan mendapatkan data-data yang akurat (accurate) untuk tujuan penilaian dan kajian. Bagi memantapkan lagi P&P keperluan perkakasan komputer yang dirangkaikan internet yang cukup bagi setiap sekolah sangat diperlukan.

kesan terhadap isu dalam penggunaan internet

a)     Netika
Internet sebenar punya kod etikanya sendiri. Kita tidak boleh lupa bahawa internet ini adalah hasil usaha kerja tangan manusia dan sudah tentulah akan terbentuk adab-adab dan tingkah laku ianya tersendiri. Walaupun dimana kita berada, diruangan “chat”, “IRC”, “ICQ”, Kumpulan Perbincangan dan “mailing list”, akan wujud etika atau “netiquette” tersendiri.
Perkara utama yang perlu dilakukan ialah kita perlu berfikir walaupun kita menggunakan internet dihadapan sebuah komputer, namun sebenarnya kita  masih berhubungan dengan manusia. Cara bagaimana anda saling berhubungan dengan orang lain empat mata, sepatutnya anda lakukan juga di dalam internet.
Perlu diingat, di dalam internet, kita juga dirangkumi oleh undang-undangnya tersendiri. Bagi kita di Malaysia, jika email tersebut mempunyai unsur fitnah atau tuduhan yang boleh menimbul kekacauan kita boleh didakwa. Begitu juga dengan akta hakcipta dan sebagainya. Malaysia mempunyai akta dan undang-undang yang melibatkan Internet, Rujuk laman Mycert ini.

b)     Kelucahan
Penggunaan komputer untuk mencari kepelbagaian ilmu pengetahuan dengan cepat dan menyeluruh dalam Internet merupakan satu keistimewaan manusia pada hari ini. Namun, penyebaran junk e-mail dalam bahasa Melayu di negara kita sendiri nampaknya semakin meluas dan menjadi-jadi, iaitu yang merupakan satu perkembangan yang amat tidak sihat dalam pembangunan teknologi maklumat dan saluran elektronik di negara kita.
Masih banyak nampaknya unsur negatif dan mengelirukan disebar begitu mudah melalui e-mail oleh kalangan yang ingin menyebarkan fahaman salah tentang pelbagai isu. Malah tidak kurang pula yang menggunakannya bersembang lucah dan menghantar bahan-bahan porno yang hanya mencerminkan kecetekan ilmu dan kedangkalan iman.
c)      Pengodaman
Masalah keselamatan teknologi maklumat (IT) di rantau Asia Pasifik sudah menjadi agenda agensi kerajaan sejak dua dekad lalu tetapi ia baru dikaji kalangan akademik dan pertubuhan bukan kerajaan. Antara isu yang diberi penekanan di bawah keselamatan negara termasuk peperangan siber, epidemiologi siber seperti penyebaran virus, penggodaman dan pencerobohan serta pengganas.
Di bawah perspektif isu keselamatan manusia, `privacy' dan capaian, hal-hal seperti teknik komunikasi, pemantauan dan kesan dari ekonomi berasaskan pengetahuan perlu diberi perhatian. Selain memajukan ICT dengan agresif, Malaysia juga merupakan negara yang mendahului lain-lain negara dalam menyediakan undang-undang siber untuk menghadapi jenayah siber.
      Langkah ini sangat tepat memandangkan dengan adanya undang-undang  seperti ini ia akan mengurangkan masalah jenayah siber.
d)     Pencerobohan
Pencerobohan ini biasanya melibat golongan ellit atau pakar dalam bidang komputer. Namun dalam mengasah kecerdikan minda dan idea tanpa memperdulikan yang mana hak dan yang mana bukan perkara ini boleh terjadi. Seringkali gejala ini berlaku atas dasar ingin mendapatkan maklumat rahsia yang terdapat dalam sesebuah syarikat, organisasi mahu pun sesebuah negara.
e)     Nilai murni
     Akibat penggunaan IT secara tidak sihat dan tanpa bimbingan yang sewajarnya,  seperti  di barat masyarakat akan menghadapi keruntuhan nilai murni/ akhlak terutama di kalangan remaja. Masalah yang sama juga dapat terjadi di negara kita. Untuk menghindari hal itu terjadi, kita perlu melihat terhadap kekuatan dan ketahanan yang ada pada diri sendiri. Hanya dengan ketahanan diri saja, dapat membendung segala gejala tidak sehat daripada menyerang dan meruntuhkan masyarakat kita.

       Oleh itu, langkah-langkah perlu diambil segera supaya masyarakat tidak hanyut dan runtuh        akibat IT seperti yang berlaku di barat itu. Masyarakat haruslah dapat melihat dan membezakan isu-isu yang penting dengan isu-isu yang tidak penting, isu-isu yang remeh dengan isu-isu yang bermanfaat dan sebaliknya.

Nota ICTpembelajaran Courseware
Nota Tingkatan 4: [CD1] [CD2] [CD3] [CD4] [CD5] [CD6]
Nota Tingkatan 5: [CD1] [CD2] [CD3] [CD4] [CD5] [CD6]
P & P ICT Tingkatan 4
Pembelajaran Area1: Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dan Masyarakat
Pengenalan kepada ICT
Komputer Etika dan Isu Undang-Undang
Keselamatan Komputer
Pembangunan Semasa dan Masa Depan
Pembelajaran Area2: Sistem Komputer
sistem Konsep
perkakasan
perisian
pemasangan
Pembelajaran Area3: Rangkaian Komputer Dan Komunikasi
Rangkaian Komputer dan Komunikasi
perkakasan Keperluan
Keperluan Perisian
Kemudahan Rangkaian Menetapkan
Pembangunan Semasa dan Masa Depan
P & P Borang ICT 5
Pembelajaran Area4: Multimedia
Konsep multimedia
Perkakasan dan Perisian
Pembangunan Multimedia
Pembangunan Semasa dan Masa Depan
Pembelajaran Area5: Pengaturcaraan
Programming Konsep Asas
program Pembangunan
Pembangunan Semasa dan Masa Depan
Pembelajaran Area6: Sistem Maklumat
Konsep Sistem Maklumat
perisian
Pembangunan Pangkalan Data
Pembangunan Semasa dan Masa Depan

Tuesday, September 25, 2012

Virus


Virus komputer adalah nama yang diambil dari virus biologi, merupakan program komputer yang berupaya menyalin dirinya sendiri dan menjangkiti komputer tanpa kebenaran ataupun pengetahuan pengguna. Bagaimanapun perkataan virus biasanya digunakan bagi merujuk kepada pelbagai jenis perisian perosak yang berlainan. Virus yang asal mungkin mengubah suai salinannya atau salinan itu sendiri yang mengubah suai dirinya, seperti dalam virus metamorf. Virus hanya boleh tersebar apabila hosnya sampai ke komputer lain, contohnya melalui rangkaian atau perantara mudah alih seperti cakera liut, cakera padat atau pemacu kilat USB. Selain itu, virus juga boleh merebak dengan menjangkiti fail pada sistem fail rangkaian atau mana-mana sistem fail yang dicapai komputer lain.
Sesetengah virus direka untuk menjejaskan komputer dengan merosakkan atur cara, menghapuskan fail, atau memformat semula cakera keras, manakala virus-virus yang lain direka bukan untuk merosakkan apa-apa, tetapi hanya untuk menyalin diri dan mungkin untuk menonjolkan kewujudannya melalui pemaparan teks, video, atau pesanan audio. Walaupun virus yang kedua ini tidak berbahaya, ia juga boleh menimbulkan masalah kepada pengguna komputer kerana ia menelan ingatan komputer yang digunakan oleh atur cara yang sah. Oleh yang demikian, ia seringnya mengakibatkan tindakan yang tidak menentu dan boleh mengakibatkan kerosakan sistem. Selain itu, banyak virus juga mengandungi pepijat yang boleh mengakibatkan kerosakan sistem dan kehilangan data.
Virus komputer kekadangnya dikelirukan dengan cecacing komputer dan kuda Trojan. Kedua-dua ini berbeza dari segi bahawa cecacing boleh merebak ke komputer yang lain tanpa memerlukannya dipindahkan sebagai sebahagian fail perumah, manakala kuda Trojan adalah fail yang kelihatan tidak berbahaya sehingga dilaksanakan. Berbeza dengan virus, kuda Trojan juga tidak memasukkan kodnya ke dalam fail-fail komputer yang lain.
Banyak komputer peribadi kini dihubungkan dengan internet serta rangkaian kawasan setempat dan dengan itu, memudahkan perebakan virus. Ia mengambil kesempatan yang diberikan oleh perkhidmatan rangkaian seperti sistem-sistem Jaringan Sejagat, e-mel, dan pengongsian fail untuk merebak dan dengan itu, mengaburi perbezaan antara virus dengan cecacing komputer. Tambahan pula, sesetengah sumber menggunakan istilah alternatif yang mentakrifkan virus sebagai mana-mana bentuk perisian jahat penyalinan diri.

Monday, September 24, 2012


 

Information Communication Technology (ICT) mempengaruhi kehidupan manusia sejagat. Perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat menunjukan peradaban manusia berkembang begitu pantas.

Penguasaan ilmu dan pengetahuan moden membolehkan manusia merekayasa ciptaan baharu untuk manfaat kehidupan. ICT sebagai suatu medium komunikasi membolehkan manusia berinteraksi dengan pantas,mudah dan berkesan melalui emel,tweeter, blog , facebook , skype dan webcam dimana saja kita berada walau pun dibatasi jarak ribuan kilometer. Kemampuan daya cipta manusia meneroka dunia ICT menjadi wadah dan pemangkin yang paling berkesan untuk meningkatkan kecekapan dalam pengurusan sesebuah organisasi .

Mengautomasikan sistem pengurusan dan pentadbiran mendatangkan manfaat yang sangat besar kerana boleh mengurangkan kos,menjimatkan masa, meningkatkan kecekapan kakitangan dan menghasilkan pulangan yang berganda. Syarikat syarikat gergasi IT berlumba lumba mengeluarkan produk baharu untuk menguasai pasaran ekonomi dunia kerana permintaan terhadap kemudahan ini sangat tinggi .

Pembangunan bidang ICT terutama dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai dampak yang paling berkesan untuk meneroka pelbagai disiplin ilmu dalam kalangan pelajar. kemampuan pelajar mengguna aplikasi ICT dengan baik sangat membantu meningkatkan daya intelektual yang mampu berfikir secara saintifik , konstruktif dan futuristik. Telahan saya beberapa dekad yang akan datang semua kenderaan dilengkapi sistem komputer seperti pesawat terbang . Pemandu hanya mengawasi perjalanan yang telah diprogramkan. saya mempunyai asas untuk membuat andaian demikian kerana manusia sentiasa mengkaji dan mencari idea baharu untuk memacu perkembangan teknologi dalam setiap bidang termasuk aerospace .

Negara memerlukan modal insan yang kreatif, innovatif dan mempunyai jati diri unggul yang mampu bersaing secara kompetetif dalam pasaran dunia. Justeru bagi melahirkan modal insan yang didambakan kita perlu memperkasa peranan guru, menyediakan prasarana dan kemudahan yang cukup untuk mengukuhkan sistem pendidikan berteraskan kemajuan ICT.

Kejujuran Intelektual

ICT sebagai medium elektronik memerlukan pengamal yang mempunyai kejujuran intelektual yang tinggi kerana boleh mempengaruhi tatakelola kehidupan yang merugikan masyarakat,bangsa dan negara .Tidak sedikit mereka yang arif dalam bidang ini telah menyalahgunakan kemahiran yang dimilki untuk memanipulasi pangkalan data sesebuah organisasi atau badan-badan tertentu sehingga menjejaskan keyakinan masyarakat.

Kejujuran intelektual bermakna menjadikan integriti sebagai tonggak yang paling utama untuk mendepani pelbagai cabaran. Peralatan teknologi yang sofistikated tidak mampu menghasilkan pulangan yang tinggi sekiranya pelaksana tidak beramanah. Amanah merupakan tunjang segala perbuatan dan tindakan.

Orang yang beramanah sentiasa memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, memikul tanggungjawab dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan pujian dan ganjaran. Orang yang beramanah tidak mencari populariti sebaliknya bekerja semata-mata mengharapkan redha Illahi . Sesebuah organisasi yang cemerlang bergantung kepada pengurusan yang cekap, telus dan berdaya saing .Pemimpin yang dinamik mempunyai idealisma yang tinggi melahirkan gagasan dan pemikiran idealistik sebagai wahana kecemerlangan organisasi yang unggul dan utuh.

Organisasi Unggul

Keunggulan sesebuah organisasi ditentukan oleh beberapa faktor pendokong yang antaranya ialah kemampuan pemimpin menguasai ilmu, menterjemahkan setiap keputusan dalam tindakan , membina pasukan yang dapat menghayati konsep kerja bersama, menyediakan ruang perbincangan yang cukup dengan mengambil kira setiap buah fikiran dalam kalangan anggota membuat penambahbaikan berterusan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan.

Ketua sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap jatuh bangun sesebuah organisasi perlu bijaksana, bertolerensi dalam memimpin, mengurus dan mentadbir. Kebijaksanaan merupakan elemen yang boleh mengukur tahap profesionalisma seseorang pemimpin. Pemimpin yang bijaksana mampu mengawal diri dan sabar dengan karenah organisasi.

Kesabaran tidak bermakna pemimpin membiarkan sesuatu isu yang merugikan organisasi berlaku tanpa mengambil cakna menanganinya dengan segera. Sekolah sebagai sebuah organisasi yang besar dan kompleks memerlukan seorang ketua yang prihatin, jujur, bertanggungjawab, berdedikasi , berwawasan untuk memacu kecemerlangan pelajar dalam bidang akademik, sahsiah dan ko kurikulum. Mendidik manusia memerlukan ilmu, kemahiran , pendekatan intelektual dan kejernihan peribadi sebagai alat komunikasi berkesan untuk mewujudkan keharmonian organisasi.Information Communication Technology (ICT) mempengaruhi kehidupan manusia sejagat. Perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat menunjukan peradaban manusia berkembang begitu pantas.

Penguasaan ilmu dan pengetahuan moden membolehkan manusia merekayasa ciptaan baharu untuk manfaat kehidupan. ICT sebagai suatu medium komunikasi membolehkan manusia berinteraksi dengan pantas,mudah dan berkesan melalui emel,tweeter, blog , facebook , skype dan webcam dimana saja kita berada walau pun dibatasi jarak ribuan kilometer. Kemampuan daya cipta manusia meneroka dunia ICT menjadi wadah dan pemangkin yang paling berkesan untuk meningkatkan kecekapan dalam pengurusan sesebuah organisasi .

Mengautomasikan sistem pengurusan dan pentadbiran mendatangkan manfaat yang sangat besar kerana boleh mengurangkan kos,menjimatkan masa, meningkatkan kecekapan kakitangan dan menghasilkan pulangan yang berganda. Syarikat syarikat gergasi IT berlumba lumba mengeluarkan produk baharu untuk menguasai pasaran ekonomi dunia kerana permintaan terhadap kemudahan ini sangat tinggi .

Pembangunan bidang ICT terutama dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai dampak yang paling berkesan untuk meneroka pelbagai disiplin ilmu dalam kalangan pelajar. kemampuan pelajar mengguna aplikasi ICT dengan baik sangat membantu meningkatkan daya intelektual yang mampu berfikir secara saintifik , konstruktif dan futuristik. Telahan saya beberapa dekad yang akan datang semua kenderaan dilengkapi sistem komputer seperti pesawat terbang . Pemandu hanya mengawasi perjalanan yang telah diprogramkan. saya mempunyai asas untuk membuat andaian demikian kerana manusia sentiasa mengkaji dan mencari idea baharu untuk memacu perkembangan teknologi dalam setiap bidang termasuk aerospace .

Negara memerlukan modal insan yang kreatif, innovatif dan mempunyai jati diri unggul yang mampu bersaing secara kompetetif dalam pasaran dunia. Justeru bagi melahirkan modal insan yang didambakan kita perlu memperkasa peranan guru, menyediakan prasarana dan kemudahan yang cukup untuk mengukuhkan sistem pendidikan berteraskan kemajuan ICT.

Kejujuran Intelektual

ICT sebagai medium elektronik memerlukan pengamal yang mempunyai kejujuran intelektual yang tinggi kerana boleh mempengaruhi tatakelola kehidupan yang merugikan masyarakat,bangsa dan negara .Tidak sedikit mereka yang arif dalam bidang ini telah menyalahgunakan kemahiran yang dimilki untuk memanipulasi pangkalan data sesebuah organisasi atau badan-badan tertentu sehingga menjejaskan keyakinan masyarakat.

Kejujuran intelektual bermakna menjadikan integriti sebagai tonggak yang paling utama untuk mendepani pelbagai cabaran. Peralatan teknologi yang sofistikated tidak mampu menghasilkan pulangan yang tinggi sekiranya pelaksana tidak beramanah. Amanah merupakan tunjang segala perbuatan dan tindakan.

Orang yang beramanah sentiasa memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, memikul tanggungjawab dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan pujian dan ganjaran. Orang yang beramanah tidak mencari populariti sebaliknya bekerja semata-mata mengharapkan redha Illahi . Sesebuah organisasi yang cemerlang bergantung kepada pengurusan yang cekap, telus dan berdaya saing .Pemimpin yang dinamik mempunyai idealisma yang tinggi melahirkan gagasan dan pemikiran idealistik sebagai wahana kecemerlangan organisasi yang unggul dan utuh.